مسافر کیش ریخت – ایسنا

انتهای پیام منبع استان هرمزگان در بازه زمانی ۲۵ تا ۲۸ خرداد ماه امسال بیش از ۴۰ بار لرزید. جزیره کیش چهارم تیرماه نیز زلزله‌ای به بزرگی ۵.۶ در مقایس ریشتر را که کانون آن حوالی بندر چارک بود، کامل احساس کرد. در ۱۱ تیرماه نیز زلزله‌ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر بندر خمیر را لرزاند … ادامه

ارائه الگویی شناختی از فراترکیب عوامل مؤثر بر حمایت ساکنان از توسعه پایدار گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهرک سلامت اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان 1 دانشجوی دکتری گردشگری، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران 2 استادیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران 3 دانشجوی دکتری آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران. کدپستی: 8415683111 10.22034/jtd.2022.319021.2531 چکیده … ادامه

طراحی مدل توسعه صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعه پایدار

لعل سازگار, معصومه, مهرآرا, اسداله, باقرزاده, محمدرضا, الوانی, سید مهدی. (1401). ‘طراحی مدل توسعه صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعه پایدار’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.288940.2360 منبع

ششمین جشنواره ملی فرهنگ عشایر ایران زمین در یاسوج آغاز شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: این جشنواره بزرگترین رویداد فرهنگی در جنوب کشور است که می توانیم از این فرصت برای معرفی و شناساندن بیشتر مناطق گردشگری و به تصویر کشیدن فرهنگ استان استفاده ببریم.

ضرغامی: میراث فرهنگی پیشران توسعه است

کمیته میراث جهانی یونسکو ۱۸ تیر ۱۳۹۶ در چهل و یکمین نشست خود در کراکوف لهستان، با اجماع اعضا، بخشی از بافت تاریخی شهر یزد را در فهرست میراث جهانی ثبت کرد و با ثبت بافت تاریخی یزد، نخستین پرونده یک شهر تاریخی ایران در فهرست جهانی به ثبت رسید.  وی با اشاره به ویژگی های … ادامه

شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر گردشگری سلامت سالمندی با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی

زحمتکش سردوراهی, مهدیه, باصولی, مهدی, سیادتان, محمد, آردیان, آرام, اویسی, لیلا. (1401). ‘شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر گردشگری سلامت سالمندی با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2020.236443.2061 منبع