۵۲ قلم ملزومات هتل‌ها از صنایع دستی استان‌های مختلف تامین می‌شود


بیرجند – ایرنا – معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: یکی از اقدامات وزارتخانه برای تقویت جایگاه صنایع دستی و حمایت از صنعتگران این است که ۵۲ قلم ملزومات هتل‌ها از صنایع دستی استان‌های مختلف تأمین شود.منبع