۲ کوزه تاریخی به موزه بزرگ خراسان اهدا شد
مشهد- ایرنا- مدیر موزه بزرگ خراسان گفت: ۲ کوزه سفالی مربوط به عصر آهن، که از ارزش تاریخی بالایی برخوردار است، به این مجموعه اهدا شد.منبع