۱۷ هزار شی در گنجینه و موزه قلعه فلک‌الافلاک وجود دارد

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان ادامه داد: این موزه مفرغ و سکه را تا فروردین سال آینده به محلی که در نظر گرفته شده انتقال خواهیم داد.

ایسنا/لرستان مدیرکل میراث فرهنگی لرستان گفت: ۱۷ هزار شی در گنجینه و موزه قلعه فلک‌الافلاک وجود دارد.

وی بیان کرد: حجم اشیا در موزه مستقر در قلعه زیاد و جا کم است ضرورت دارد که موزه مفرغ را به قسمت باشگاه افسران در محل باغ گلستان انتقال دهیم.

انتهای پیاممنبع

وی عنوان کرد: چنانچه این موزه به محل مذکور انتقال داده شود جای بیشتری در اختیار داریم و اشیاء بیشتری را می‌توان در معرض دید علاقمندان قرار دهیم.

عطا حسن‌پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: موزه مفرغ فروردین سال آینده از محل قلعه‌فلک‌الافلاک به باشگاه افسران انتقال داده می‌شود و تبدیل به موزه مفرغ و سکه خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان گفت: از مجموع ۱۷ هزار شی که در قلعه و گنجینه قرار دارد تنها ۱۵ ویترین برای نمایش این اشیاء در نظر گرفته شده است.

حسن‌پور اضافه کرد: از مجموع ۱۷ هزار شی، بین چهل تا پنجاه شی‌ء در معرض دید علاقمندان قرار دارد.