۱۵ خانه تاریخی ارگ بم به مرکز اقامتی تبدیل می شود

وی افزود: قانون اجازه دریافت پرونه ساخت به بناهای ثبت شده نمی دهد اما متاسفانه برخی مالکان گمان می کنند اگر بنا رها و تخریب شود، می توانند آن را بکوبند و بنای جدید بسازند.

به گزارش ایسنا، سیدمهدی قویدل معاون دادگستری استان کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد: گردشگری در استان کرمان مغفول مانده و سال ها به آن توجهی نشده است در حالی که این استان بهشت میراث فرهنگی و دارای پیشینه تاریخی است و باید به این ظرفیت توجه شود و توجه به این حوزه استان کرمان را به قطب گردشگری جهانی تبدیل می کند.

انتهای پیاممنبع

فعالی با اشاره به برخی اقدامات در راستای احیاء و مرمت بناهای تاریخی استان بیان کرد: در یکی دو سال اخیر کاروانسرای وکیل کرمان تبدیل به هتل شده و موزه سیم و زر در حمام اراهیم خان ایجاد و مجموعه وزیری افتتاح شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان اظهار کرد: طرحی داریم که خانه های تاریخی ارگ بم به هتل تبدیل شود و ۱۵ خانه تاریخی ارگ احیاء می شود و اقامت می دهیم و نور و صدا ایجاد شده و دیگر شب ها درب ارگ قدیمی بم بسته نمی شود.

وی افزود: در قانون حمایت از مرمت بافت های تاریخی یکسری تکالیف برای دستگاه ها ایجاد شده و باید عمل شود و در موضوع بناهایی که مالکان می خواهند عمدا تخریب شود، از طریق دادستانی می توان وارد عمل شد.

فریدون فعالی صبح امروز ۲۹ شهریورماه در جلسه کارگروه گردشگری استان کرمان اظهار کرد: در کرمان بناهای تاریخی و ارزشمند زیادی داریم که بخشی از آنها ثبت ملی شده اما برخی که واجد شرایط است، دسترسی به مالکین آنها سخت است و سال ها رها شده اند.

وی در پایان اظهار کرد: نمایشگاه ملی صنایع دستی و گردشگری ۵ تا ۹ آبان ماه در کرمان برگزار می شود و لازم است همه در این زمینه همکاری داشته باشند.

ایسنا/کرمان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: طرحی داریم که خانه های تاریخی ارگ بم به هتل تبدیل شود و ۱۵ خانه تاریخی ارگ احیاء می شود و اقامت می دهیم.