۱۲ درخت کهنسال در خراسان رضوی ثبت ملی شد


مشهد- ایرنا- مسوول ثبت آثار تاریخی، طبیعی و حرایم اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: پرونده ۱۲ درخت کهنسال استان پس از بررسی در شورای ثبت ملی میراث طبیعی به اتفاق آرای داوران به ثبت ملی رسید.منبع