یک ساباط تاریخی تخریب شد

محمدرضا نسب عبداللهی به ایسنا گفت: هرچند قدمت این ساباط به دوره صفویه نسبت داده شده، اما تاکنون در فهرست آثار ملی کشور ثبت نشده است و تاکنون از گزند آسیب‌ها در امان مانده بود، اما یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲ تخریب شد.

این باستان‌شناس افزود: آخرین بار ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای ضبط کلیپی درباره این ساباط تاریخی به این مکان مراجعه کرده بودم و ساباط بدون هیچ مشکلی همانند گذشته استوار بود.

او گفت: ساباط‌ها معابر دالان‌مانندی در کوچه‌ها هستند که در شهرستان انار کرمان نمونه‌های دیگری نیز از آن وجود داشت که همگی در گذشته تخریب شده بودند و ساباط کوچه مسجد تاریخی خواجه انار، آخرین آن‌ها بود که متاسفانه از بین برده شد.

یک ساباط تاریخی تخریب شد
بقایای ساباط تاریخی که تخریب شد

یک باستان‌شناس از تخریب آخرین ساباط تاریخی شهرستان انار کرمان خبر داد.

انتهای پیاممنبع

نسب عبداللهی اظهار کرد: این ساباط دیوار به دیوار مسجد تاریخی خواجه انار با قدمت دوره صفویه بود، که‌ طول بیشتری داشته و در گذشته‌های دور و بر اثر فرسایش فرو ریخته و باقی‌مانده‌ طاق آن‌ که احتمالا اوایل پهلوی مرمت شده بود، یکشنبه هفتم خردادماه تخریب شد. در حال حاضر فقط دیوار این ساباط که قدمت صفویه دارد، باقی‌مانده است.