یک انتصاب در سازمان حج و زیارتمعاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت منصوب شد.

به گزارش ایسنا، حمید رضا رهبری‌فر ـ معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت شد.

پیش از این، محمد آزاد مسؤولیت این معاونت را برعهده داشت.

رهبری‌فر در کارنامه حرفه‌ای خود سابقه فعالیت در رسانه ملی، به عنوان مدیرکل امور حقوقی و مدیرکل حراست را دارد.

انتهای پیاممنبع