گشتی در «اکسپو باغبانی آلمیره» که از آن خبر نداشتید

شاید شما از آن دسته افرادی باشید که «اکسپو» را با نمایشگاهی که چندی پیش در دوبی برگزار شد شناخته باشید. بد نیست بدانید که در جهان، چهار مدل اکسپو زیر نظر دفتر بین‌المللی نمایشگاه‌ها برگزار می‌شود و اکنون یک مدل آن در شهر آلمیره هلند در حال برگزاری است.منبع