گشایش نمایشگاه دائمی موزه‌ها و مرکز اسناد نفت در تهران


تهران – ایرنا – نمایشگاه دائمی مدیریت موزه‌ها و مرکز اسناد صنعت نفت در محل ساختمان مرکزی هفدهم وزارت نفت در تهران آغاز به‌کار کرد.منبع