گردشگری عشایری فارس چشم‌براه توسعه زیرساخت‌ها


شیراز-ایرنا- ﺩﺭ ﻧﺸﯿﺐ ﺩﺭﻩﻫﺎ و فراز تپه های فارس رد پای عشایر غیور این سرزمین برای همیشه حک شده است ، ﮔﻠﻪﻫﺎﯼ ﻣﯿﺶ و بز ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭼﺮﺍ ، چرایی سخت زندگی زیستمندان در مناطق عشایری این استان نیز همواره پابرجاست ،در همین نشیب ها و فرودها زیبایی‌هایی وجود دارد که رنگ در رنگ با تار و پود زندگی قشقایی در آمیخته است.منبع