گاز تاسیسات گردشگری و کارگاه‌های صنایع‌دستی از نرخ‌گذاری جدید مستثنی شد
تهران- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: گاز مصرفی تمامی تاسیسات گردشگری و کارگاه‌های صنایع دستی با تصویب هیات دولت از نرخ‌گذاری جدید مستثنی شد.منبع