کیش الگوی اجرای مجتمع های گردشگری ترکیبی انتخاب شده است


کیش – ایرنا – معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: مجتمع های گردشگری ترکیبی برای اولین بار در کشور به صورت الگو در جزیره کیش اجرا می شود.منبع