کوتاه قدترین مرد دنیا: رویایم کمک به پدر و مادرم است


تهران- ایرنا- افشین قادرزاده کوتاه قدترین مرد زنده دنیا که آذر امسال نامش در رکوردهای جهان ثبت شده بود، می‌گوید: رویای من این است که بتوانم به پدر و مادرم کمک کنم. این شناخت جهانی ممکن است به من کمک کند تا به رویایم برسم.منبع