کشف ۶۰ مومیایی در مصر


گروهی از باستان‌شناسان، ۶۰ مومیایی را در دو مقبره باستانی واقع در مصر کشف کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از آرت‌نت، ‌ گروهی از باستان‌شناسان با کاوش در دو مقبره باستانی واقع در «اقصر» موفق به کشف ۶۰ مومیایی شدند.

این دو مقبره پس از دودمان هجدهم مصر باستان (۱۵۵۰ تا ۱۲۹۲ پیش از میلاد) ساخته شده‌اند و به «آمنهوتپ هوی» ‌ (Amenhotep-Huy) مرتبط است که به عنوان یک فرد عالی‌رتبه برای «آمنهوتپ سوم» ‌ کار می‌کرد. دو تالار این دو مقبره که اخیرا کشف شده‌اند، به محل خاکسپاری این مقام عالی‌رتبه متصل می‌شود. محل دفن این فرد به صورت تالاری با ۳۰ ستون ساخته شده بود.

این مکان نمونه ارزشمندی از سبک معماری مصر باستان است و می‌توان نتیجه گرفت که مقبره این فرد عالی‌مقام در مقطعی از تاریخ به گورستان تبدیل شده است.

کشف ۶۰ مومیایی در مصر

به گفته باستان‌شناسان، مصریان این دو مقبره را در دودمان‌های مختلف در داخل مقبره «آمنهوتپ هوی» ‌ ساختند؛ چراکه این مکان را، مقدس می‌پنداشتند.

«آمنهوتپ هوی» ‌ درحقیقت وزیر ارشد فرعون «آمنهوتپ سوم» ‌ بود. این فرعون در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۵۰ پیش از میلاد بر مصر فرمانروایی کرد.

در حال حاضر نمایشگاهی از مجموعه آثار کشف‌شده در مقبره این وزیر ارشد فرعون، از جمله یک تابوت‌دان طلا منقش به تصویر «آمون» ‌ در «موزه اقصر» ‌ به نمایش گذاشته شده است.

انتهای پیاممنبع