کشف یک دیوار تاریخی در ساری

او اضافه کرد: عرض این دیوار در بعضی از قسمت‌ها تا ۳۵ متر نیز می‌رسد که از دو پشته تشکیل شده و برای شناخت بیشتر ساختار دیوار و دوره آن به گمانه‌زنی و پژوهش‌های بیشتر نیاز است.

باستان‌شناسان در نخستن فصل کاوش، حدود شش کیلومتر از یک دیوار تاریخی در شهرستان ساری از توابع استان مازندران را کشف کردند.

کشف یک دیوار تاریخی در ساری

مرتضایی با بیان‌ این‌که در این فصل حدود شش کیلومتر از دیوار توسط هیأت باستان‌شناسی، شناسایی و مستندنگاری شد، افزود: مصالح به کار رفته در این دیوار به صورت بوم‌آورد و از لاشه سنگ است.

به گزارش ایسنا، این کاوش با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی وگردشگری انجام شده است و محمد مرتضایی، سرپرست هیأت باستان‌شناسی که این دیوار را شناسایی و مستندنگاری کرده است، گفت: این بررسی با هدف شناسایی دیواری که در منطقه چهاردانگه ساری کشف شده بود، انجام شد. پژوهش‌ها از روستای «کَلکِنار» آغاز شد و پس از عبور از روستاهای «ایول» و «چالو» به سمت شمال شرق مازندران ادامه دارد.

انتهای پیاممنبع

باستان‌شناسان درباره دوره تاریخی این دیوار هنوز به نتایجی دست نیافته‌اند، مرتضایی در این‌باره گفت: با توجه به شواهد موجود، این دیوار به سمت شمال شرق ادامه داشته و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امید است در فصل دوم  بتوان اطلاعات جامعی درباره ادامه دیوار و همچنین ساختار و دوره تاریخی آن بدست آورد.