کشف سنگ‌نگاره‌های باستانی در ارتفاعات جنوبی مشهد

طغرایی با اشاره به آسیب پذیر بودن این سرمایه‌های ملی افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر بخشی از این نقوش توسط افراد مختلف مورد تخریب قرار گرفته است، مثلا برخی گروه های غیرحرفه‌ای کوهنوردی با رنگ پاشی بر روی نقوش، موجب از بین رفتن آنها شده‌اند. در شهرستان طرقبه شاندیز نیز برداشت سنگ‌های معدنی، آسیب گسترده‌ای به پهنه‌های سنگ نگاره‌ها وارد کرده‌ است که باید جلو این تخریب‌ها گرفته شود.

مسوول ثبت ملی آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی خراسان رضوی افزود: این نقوش پس از مستندسازی و حفاظت، در فهرست آثار ملی ثبت شده و به‌عنوان مهم‌ترین جاذبه های گردشگری تاریخی در ارتفاعات جنوب مشهد، به مردم معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت باستان شناختی این آثار تاریخی- فرهنگی افزود: سنگ نگاره‌های باستانی به دلیل اینکه اندیشه و باورهای انسان‌های پیش از تاریخ را به‌صورت تصویری و مستند نشان می‌دهند، بیانگر بخش مهمی از فرهنگ و تمدن بشری هستند.

مسوول ثبت ملی آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی خراسان رضوی اظهار کرد: در بررسی‌های اولیه، پیشینه این نقوش مربوط به پیش از تاریخ و حدود هزار تا ۶ هزار سال پیش برآورد شده که البته آثار مکشوفه برای تعیین تاریخ دقیق تر همچنان در حال بررسی است.

خراسان رضوی هم اکنون دارای بیش از هزار و ۷۰۰ اثر تاریخی، فرهنگی و معنوی ثبت شده در فهرست آثار ملی است.منبع وی یادآور شد: با توجه به وجود یک دیمزار گسترده در ارتفاعات جنوبی مشهد به نام “تخته مایان” و عبور چندین راه ارتباطی تاریخی روستاهای دامنه بینالود به سمت مشهد مقدس از این مسیر، تاکنون چندین آب انبار، قلعه تاریخی، راه سنگ چین، قنات تاریخی و چشمه‌های طبیعی آب در این منطقه مورد شناسایی قرار گرفته، که حفظ و مرمت آنها ضروری است.

وی ادامه داد: در این مجموعه سنگ نگاره‌های باستانی، نقوش متعددی از جمله نقش قوچ، بز کوهی، تصویر انسان کمان در دست و در حال شکار به‌ صورت کنده شده بر روی سطوح سنگی ترسیم شده است.

محمود طغرایی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در بررسی‌های باستان ‌شناسی که اخیرا به منظور شناسایی، مستندسازی و ثبت ملی آثار تاریخی محدوده ارتفاعات جنوبی مشهد انجام شد، چهار مجموعه جدید از سنگ نگاره‌های باستانی کشف و مورد مستندسازی قرار گرفت.