کشف سرهای جداشده سنگی در ترکیه

باستان‌شناسان در نزدیکی پل‌های رومی این محوطه که از یک جویبار عبور می‌کند مشغول کاوش بودند که سرهای سنگی به شکل خدایان یونانی، از جمله «اِروس»، دیونیزوس (خدای برداشت انگور، باغ‌ها و میوه‌ها، پوشش گیاهی، ‌جشن و تئاتر)، «هراکلس» پسر زئوس و آلکمن و چندین خدای دیگر از پانتئون یونان را کشف کردند.

به گزارش ایسنا، کاوش گروهی از باستان‌شناسان در شهر باستانی «آیزانوی» واقع در ترکیه به کشف چندین مجسمه باستانیِ تصویرگر اساطیر یونان منجر شد.

انتهای پیاممنبع

کاوش‌های قبلی در سال ۲۰۲۱ همچنین به کشف سرهای سنگی منجر شد. در سال ۲۰۲۰ باستان‌شناسان مجسمه بدون سر هراکلس را پیدا کردند، سر سنگی هراکلس که اخیرا کشف شده است با بدنه مجسمه قبلی مطابقت ندارد و این نشان می‌دهد که مجسمه دیگری هنوز کشف نشده است.

کشف سرهای جداشده سنگی در ترکیه

«آیزانوی» ‌ به عنوان یک شهر «فریگیه‌ای» در قلمرو «فریگیه» ‌ بنا شده بود. قدمت بناهای تاریخی آن از اوایل دوران امپراتوری روم تا قرن سوم پس از میلاد متغیر است.

باستان‌شناسان حین فعالیت در یکی از شهرهای باستانی ترکیه مجموعه‌ای از مجسمه‌های کامل و سرهای مجسمه‌های ایزدان یونان باستان را کشف کردند.

این گروه همچنین مجسمه تقریباً کاملی را کشف کردند که فقط نیمی از پایه و یک پای مجسمه از بین رفته بود. این مجسمه بیش از ۲ متر ارتفاع دارد و شخصیت یک مرد را به تصویر می‌کشد. با این حال باستان‌شناسان هنوز اعلام نکرده‌اند که این مجسمه شخصیت مهمی از شهر «آیزانوی» است یا یک قهرمان افسانه‌ای یا یک ایزد.