کشف آثار باستانی ۳۰۰۰ ساله قاچاق در ارومیه

عتباتی ادامه داد: این آثارتاریخی و باستانی حسب نظر اولیه کارشناس میراث فرهنگی قدمت بیش از  ۳ هزار ساله دارند و مربوط به جنوب استان می باشند که با حفاری غیر قانونی استخراج و به شهر ارومیه منتقل و در این خانه نگهداری می شد.

رئیس کل دادگستری استان گفت: پرونده کیفری مستقل برای موضوع تشکیل و تحقیقات قضایی لازم معمول گردید. 

انتهای پیاممنبع

ایسنا/آذربایجان غربی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از کشف آثار باستانی قاچاق با قدمت ۳ هزار ساله در ارومیه خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، ناصر عتباتی گفت: با هوشیاری و وظیفه شناسی دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری  ارومیه که به همراه ضابطین و محکوم له پرونده مدنی جهت اجرای حکم تحویل مبیع که یک باب ساختمان مسکونی در یکی از مناطق ارومیه عزیمت نموده بودند، محموله قاچاق آثار باستانی در داخل این منزل کشف و با رعایت کلیه ضوابط قانونی و تحت مراقبت کامل دستگاه قضایی و ضابطین تحویل میراث فرهنگی استان گردید. 

مقام ارشد قضایی همچنین اظهارکرد: کارشناسان میراث فرهنگی تعیین ارزش ریالی این آثار را منوط به طی مراحل آزمایشات تخصصی این اداره دانستند که بدین منظور و در راستای حفظ و نگهداری این آثار که جزء تاریخ و سرمایه های کشور می باشند با دستور قضایی و طی صورتجلسه ای تحویل میراث فرهنگی استان گردیدند.