کاوش‌های باستان‌شناسی حضور گروه‌های کوچ‌نشین در حوضه سد چم‌شیر را تایید کرد


تهران- ایرنا- سرپرست هیئت باستان‌شناسی گفت: سبک‌شناختی بسیار ساده،‌ معماری فضاها و چشم‌انداز محیطی در محوطه، تعلق مجموعه را به گروه‌های کوچ‌نشین و کوچ‌رو قوت می‌بخشد و به نظر می‌رسد این مجموعه در قرون میانی اسلامی مورد استفاده این گروه‌های جمعیتی قرار گرفته و پس از آن متروک شده است.منبع