کاروانسرای شاه عباسی بیستون؛ جلوه‌ای از فرهنگ اصیل ایرانی
کرمانشاه ایرنا – کاروانسرای شاه عباسی بیستون در استان کرمانشاه که جلوه‌ای از هیبت باشکوه فرهنگ اصیل و چشم‌نواز ایرانی است، یک بار دیگر در فهرست آثار یونسکو به ثبت رسید.منبع