چند موزه دایر شد، چند شی تاریخی برگشت؟


تهران- ایرنا- نماد دستاورد آنچه طی دوسال گذشته در حوزه میراث فرهنگی اتفاق افتاده، راه‌اندازی ۵۳ موزه جدید و استرداد ۳۰ شی فرهنگی تاریخی است، این در حالی است که با ثبت ۵ عنصر میراث ناملموس در فهرست جهانی یونسکو، جایگاه ایران در این جدول به رتبه ششم ارتقا یافت.منبع