چرایی قهر هنرمندان صنایع‌دستی با تاریخ شهر کرمان


کرمان – ایرنا – حکایت بازار تاریخی قلعه‌محمود شهر کرمان به قصه پرغصه‌ای تبدیل شده که معلوم نیست سرانجامش چه خواهد شد.منبع