چارچوب عوامل موثر بر مدیریت امنیت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی


ضیایی, محمود, هاشمی, حمید, قربانی زاده, وجه الله, جمعه پور, محمود. (1400). ‘چارچوب عوامل موثر بر مدیریت امنیت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.285499.2341منبع