«پیک‌های پیام‌آور نوروز» به ترکمنستان رسیدند


تهران- ایرنا- رالی تور گردشگری «پیک‌های پیام‌آور نوروز» کانون جهانگردی و اتومبیلرانی که در مسیر ایران- ترکمنستان- ازبکستان و تاجیکستان در حرکت است، همزمان با دهمین‌ روز پیمایش خود، به ترکمنستان رسید.منبع