پیشایندها و پیامدهای شیفتگی گردشگر


فرهنگی طاهری, ساغر, عالی, صمد, محمودزاده, مرتضی, بیورانی, حسین. (1400). ‘پیشایندها و پیامدهای شیفتگی گردشگر’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.302744.2439منبع