پنجمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در خراسان جنوبی گشایش یافت
بیرجند – ایرنا – پنجمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی با حضور معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و استاندار خراسان جنوبی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی بیرجند گشایش یافت.منبع