«پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی» ثبت جهانی شد


تهران- ایرنا- پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی به‌ عنوان بیست و یکمین عنصر میراث‌فرهنگی ناملموس کشورمان در هفدهمین نشست کمیته بین‌الدولی پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس یونسکو ثبت جهانی شد.منبع