پای توسعه در کویر جهانی لوت همچنان می‌لنگد
کرمان – ایرنا – مدیر پایگاه جهانی کویر لوت معتقد است که گردشگری استان کرمان طی سال‌های اخیر رشد یافته اما تنها در افزایش اقامتگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های آن همگام و همراه با گردشگری نبوده و لذا توسعه متوازن را در این بخش شاهد نبوده‌ایم.منبع