پاییز یکی از فصول گردشگری خراسان جنوبی انتخاب شد


بیرجند – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: برنامه‌ریزی ما این است که سه ماه مهر، آبان و آذر را به عنوان ماه‌های هدف گردشگری استان قرار دهیم و برای جذب گردشگر رویدادها و جشنواره‌های مرتبط با حوزه گردشگری را به این فصل منتقل کنیم.منبع