پایش‌گنبد مسجد جامع عباسی و میدان نقش جهان اصفهان با همکاری ایکوم انجام می‌شود


اصفهان – ایرنا – مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: برای پایش گنبد مسجد جامع عباسی و سازه منتج به بازار و میدان نقش جهان از ایکوم ( شورای بین‌المللی موزه‌ها) و همچنین یکی از دانشگاه های ایتالیا دعوت کرده ایم که با ما در این زمینه همکاری کنند.منبع