پایان پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی خراسان جنوبی با استقبال مخاطبان
بیرجند – ایرنا – پنجمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی خراسان جنوبی در حالی به کار خود پایان داد که هنرمندان و غرفه‌داران شرکت کننده در این نماشگاه موفق به فروش سه میلیارد تومان صنایع دستی شدند.منبع