پاگرفتن گردشگری خارجی زمان می‌برد/ بر گردشگری داخلی تمرکز کردیم
تهران- ایرنا- رئیس جامعه هتلداران ایران به آثار منفی بحران‌های طبیعی و سیاسی و شیوع کرونا بر صنعت گردشگری در چهار سال اخیر اشاره کرد و گفت: پاگرفتن گردشگری خارجی (ورودی) زمان می‌برد و ما نمی‌توانیم بیشتر از این منتظر بمانیم، اکنون اولویت ما تمرکز و پرداختن به گردشگری داخلی است.منبع