ویدیو / ۲۴ ساعت نگران‌کننده برای بناهای تاریخی اصفهان

خبرنگار: شیرین مستغاثی / تصویربردار: پیمان شاه‌سنایی / تدوینگر: نوید مرسلیمنبع به دنبال بارندگی ۲۴ ساعت گذشته در شهر اصفهان، برخی از بناهای تاریخی در معرض خطر قرار گرفتند و سقف بخشی از بازار تاریخی دردشت فرو ریخت. علیرضا ایزدی – مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان- گفته باید اقدامات جدیِ پیشگیرانه برای تکرار نشدنِ چنین حوادثی در مناطق تاریخی اصفهان انجام شود، فعلا تصمیم گرفته شد تا این منطقه از بازار دردشت را ببندیم و پس از بهتر شدن هوا، آن را سروسامان دهیم،‌ اما نگران ۲۴ ساعت آینده هستم!