ویدیو / واکنش دانشگاه تهران به جعل نام خلیج فارس در دهه ۴۰


ویدیو / واکنش دانشگاه تهران به جعل نام خلیج فارس در دهه ۴۰

واژه جعلی خلیج ع ر ب ی در سال ۱۳۴۰ توسط جمال عبدالناصر ایجاد شد. در این ویدیو از مجموعه تاریخ شفاهی خانه گفت‌وگوی دانشگاه تهران، واکنش این دانشگاه و اساتید آن به این واژه جعلی را مشاهده می‌کنید.منبع