ویدیو / هفتشویه ۸۰۰ سال بعد از ساخت

ویدیو / هفتشویه ۸۰۰ سال بعد از ساخت

مسجد جامع هفتشویه ۸۰۰سال قبل در شمال شرقی اصفهان و در روستایی که امروز به همین نام است، ساخته شد. این اثر تاریخی که پی بنای آن از سنگ و آهک ساخته شد، از آجر در نمای خارجی آن استفاده شده است. گذر زمان را می‌توان عامل اصلی در تخریبِ تدریجی مسجد جامع هفتشویه دانست. اثری تاریخی که ۱۵ اسفند سال ۱۳۴۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و در حال حاضر بخش عمدهٔ آن ویران شده، گنبدها فروریخته و دیوارها آسیب زیادی دیده‌اند. البته میراث فرهنگی تاکید دارد که از ابتدای مرداد امسال کارها برای آغاز مرمت این بنای تاریخی آغاز می‌شود.

خبرنگار: شیرین مستغاثی / تصویربردار:‌ مهدی بهادران / تدوینگر: امین نصراللهیمنبع