ویدیو / مراسم برگشت حاجی لک‌لک!

تصویربردار و تدوینگر: احسان زارع‌زادهمنبع

حضور لک‌لک‌ها در روستای «دره‌تفی» مریوان بهانه‌ای شده است تا هرساله در روز ۲۹ اسفند، مردم این روستا و شهرهای اطراف بازگشت این پرندگان زیبا را به روستای خود جشن بگیرند. روستای دره‌تفی به عنوان شهر لک‌لک‌ها در میراث فرهنگی به ثبت رسیده است.