ویدیو / سی‌وششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی

خبرنگار: سمیه ایمانیان / تصویربردار و تدوینگر: رها صلاحی مقدممنبع

ویدیو / سی‌وششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی
شانزدهمین نمایشگاه صنایع دستی تهران، همزمان با نمایشگاه گردشگری به مدت چهار روز در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران فعال بود. هر چند حضور هنرمندان صنایع دستی از استان‌های متفاوت در این نمایشگاه به چشم می‌آمد، اما مخاطبان هنرِ هنرمندان صنایع دستی نسبت به سال‌های قبل کمتر بود. در این گزارش ویدیویی چند هنرمند پیشکسوت صنایع دستی از شهرهای مختلف و هنر آن‌ها را مشاهده می‌کنید.