ویدیو / حضور مسافران نوروزی در کاخ گلستان

ویدیو / حضور مسافران نوروزی در کاخ گلستان

تصویربردار و تدوینگر: رها صلاحی مقدممنبع

کاخ گلستان، نخستین و تنها اثر ثبت جهانی شدۀ پایتخت، در نوروز ۱۴۰۲ یکی از مکان‌های گردشگرپذیری بود که آمار بازدید از کاخ موزه‌های آن نسبت به چند سال گذشته با رشدی چند درصدی مواجه بوده است. در این گزارش ویدیویی دقایقی از حضور مسافران نوروزی در دل بافتِ تاریخی تهران، یعنی کاخِ قاجاری گلستان را مشاهده می‌کنید.