ویدیو / «ایران کوچک» در تهران

ویدیو / «ایران کوچک» در تهران

شانزدهمین نمایشگاه گردشگری، همزمان با نمایشگاه صنایع دستی تهران، به مدت چهار روز در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران فعال بود. هر چند حضور هنرمندان صنایع دستی از استان‌های متفاوت در این نمایشگاه به چشم می‌آمد، اما مخاطبان هنرِ هنرمندان صنایع دستی نسبت به سال‌های قبل کمتر بود. در این گزارش ویدیویی چند هنرمند پیشکسوت صنایع دستی از شهرهای مختلف و هنر آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

خبرنگار: سمیه ایمانیان / تصویربردار و تدوینگر: رها صلاحی مقدممنبع