ویدیو / از آرامگاه «باباطاهر عریان» تا «استرو مردخای» در شهر مادها

باستان‌شناسان هنوز به نظر یکسانی دربارۀ قدمت «همدان» یا همان هگمتانۀ قدیم نرسیده‌اند، اما امروزه اغلب آن را شهر مادها می‌نامند، شهری که تاریخ بنایش را به بیش از سه هزار سال قبل نسبت می‌دهند. همزمان با نوروز ۱۴۰۲، گزارشی ویدیویی از چند بنای تاریخی این شهر باستانی را مشاهده می‌کنید.

تصویربردار: مهدی خضریان / تدوینگر: امین نصراللهیمنبع

ویدیو / از آرامگاه «باباطاهر عریان» تا «استرو مردخای» در شهر مادها