ویدئو / یادی از ناصر تکمیل همایون؛ تاریخ‌نگار و جامعه‌شناس


ویدئو / یادی از ناصر تکمیل همایون؛ تاریخ‌نگار و جامعه‌شناس

ناصرتکمیل‌همایون؛ جامعه‌شناس و تاریخ نگار، قزوین‌شناس و تهران‌شناس امروز، چهارشنبه، ۲۵ آبان ماه، در سن ۸۶ سالگی و در پی‌ایست قلبی از دنیا رفت. او دورۀ دکترای تاریخ و دکترای جامعه‌شناسی را در دانشگاه پاریس به پایان برده بود. «تاریخ ایران در یک نگاه» ،‌ «آبسکون، یا، جزیره آشوراده»، «دانشگاه گندی‌شاپور»، «مشروطه‌خواهی ایرانیان » و «جاده ابریشم» از جمله آثار این پژوهشگر است. تکمیل‌همایون اثرِ دیگری به نام «ایران جان» را در آستانۀ رونمایی داشت. این اثر با مضمون «هویت ملی» به نگارش درآمده است.

                                              منبع