ویدئو / چین و چروک، نتیجۀ ۱۳ سال مرمتِ گنبد مسجد امام


ویدئو / چین و چروک، نتیجۀ ۱۳ سال مرمتِ گنبد مسجد امام

با برچیده شدن داربست‌های گنبد مسجد امام در میدان نقش جهان اصفهان بعد از ۱۳ سال، این بار حرف از ایجاد اعوجاج روی بدنۀ این گنبد است، چین و چروکی که برخی آن را به پتویی چین‌خورده تشبیه کرده‌اند و برخی دیگر آن را یک افتضاح مرمتی خواندند. هر چند مدیر پایگاه میدان امام اصفهان، در جواب اعتراضات اولیه، آن‌ها را مشتی حرف مفت خوانده و گفته بود که اقدام ما نوسازی گنبد مسجد است، اما مرمت‌کار گنبد مسجد امام، نقد را قبول کرده و حتی مدیر کل میراث استان اصفهان هم وجود اعوجاج در دو ترک گنبد تائید کرده است.

تصویربردار: آریا جعفری / تدوینگر: نوید مرسلی / گوینده:‌ سمیه ایمانیانمنبع