ویدئو / مرز شلمچه؛ تردد زائران ایرانی و سرگردانی زائران خارجی

تصویربردار: علیرضا محمدی / تدوینگر: عماد نعمتیمنبع

ویدئو / مرز شلمچه؛ تردد زائران ایرانی و سرگردانی زائران خارجی

پس از اینکه صبح جمعه ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد گذرگاه‌های مرزی به عراق تا اطلاع ثانوی بسته خواهند بود، وزیر کشور امروز گفته اعزام‌های جدید زائران اربعین، تدریجی و متناسب با ظرفیت ساختارهای عراق، با سهمیه‌بندی مرزها انجام می‌شود. در آستانه اربعین حسینی، هر روز تعداد زیادی از زائران برای عزیمت به عراق به مرز شلمچه در استان خوزستان مراجعه می‌کنند. عبور زائران که به‌دلیل ازدحام در پایانه شلمچه عراق معطل مانده بود، با رایزنی مسئولان مجدداً برقرار شده است؛ اما تعداد زیادی از زائران خارجی به دلیل پذیرش نشدن از سوی دولت عراق، همچنان در مرز و گذرگاه شلمچه سرگردان هستند.