ویدئو /قول و قرارها هنوز برای شهرِ اشکانی عملی نشده‌اند

مجموعه دستکند زیرزمینی سامن دو دهه قبل در ملایرِ استان همدان کشف شد؛ زمانی که بخش‌هایی از آن برای لوله‌گذاری با هدف انتقال کابل‌های شرکت مخابرات تخریب شده بودند. پس از آن، شش فصل کاوش بین سال‌های ۸۶ تا ۹۴ و تلاش برای تبدیل این مجموعه به سایت موزه انجام و طی آن، بخش‌هایی از سه هکتارِ این مجموعۀ اشکانی با سه کاربریِ آئینی – مذهبی، گوردخمه و پناهگاه کشف شد. مهمترین نیاز این شهرزیر زمینی در حال حاضر توجه به معابر و خانه‌هایی است که باید آزادسازی شوند تا این مجموعۀ تاریخی از آسیب‌های احتمالی بعدی در امان بماند.

خبرنگار: فرنوش رئیسی / تصویربردار: حکیمه شیرزادفر / گوینده: سمیه ایمانیان / تدوینگر: اسماعیل گلرخمنبع