ویدئو / تاریخ‌نگاری که به ریشه‌اش بازگشت

پیکر «ناصر تکمیل همایون» پس از خداحافظی با دوستانش در تهران، به قزوین منتقل و در آرامگاه بهشت حسینی قزوین به خاک سپرده شد. این تاریخ‌نگار وصیت کرده بود که پیکرش به ریشۀ خود یعنی شهری که در آن به دنیا آمده، بازگردانده و به خاک سپرده شود، که امروز پنج‌شنبه (۲۷ آبان) با حضور خانواده و دوستانش در قزوین به خاک سپرده شد.

تصویربردار: زهرا عبداللهی / تدوینگر: سمیه ایمانیانمنبع