ویدئو / بازگشت زائران اربعین از مرز مهران

در حالی که کمتر از یک روز به اربعین حسینی باقی مانده است، برخی از زائرانِ ایرانی که در طول روزهای گذشته به کربلا رسیده و زیارت کرده‌ بودند، عراق را ترک می‌کنند تا دیگر زائران اربعین که با پای پیاده در حال نزدیک شدن به کربلا هستند، امکان زیارت داشته باشند. در این ویدئو گوشه‌هایی از حرکت زائران کربلا به سمت ایران را از ترمینال خاکی عراق و مرز مهران می‌بینید.

تصویربردار: مهدی طالبزادهمنبع

ویدئو / بازگشت زائران اربعین از مرز مهران