ویدئو / بارش اولین برف پاییزی در مشهد

تصویربردار: محدثه زارع، سیدمحمد آل‌رسول / تدوینگر: سیدمحمد آل‌رسولمنبع

ویدئو / بارش اولین برف پاییزی در مشهد

سومین ماه فصل پاییز، چهرۀ مشهد را متفاوت‌تر از روزها و ماه‌های گذشتۀ پاییز کرد. یکشنبه ۱۳ آذر، بارش نخستین برف پاییزی در مشهد، باعث کاهش دمای هوا و تغییر چهرۀ این شهر شد.