ویدئو / انسداد مرزهای عراق و لغو تمام سفرهای زمینی

ویدئو / انسداد مرزهای عراق و لغو تمام سفرهای زمینی

تصویربردار: مهدی تندرستمنبع

تمام مرزهای منتهی به معابر خروجی زائران اربعین به عراق تا از صبح جمعه (۱۸ شهریور) تا اطلاع بعدی بسته شد. رئیس ستاد مرکزی اربعین گفته «به دلیل اتفاقات نگران‌کننده در مرزهای شلمچه و مهران و وجود خطرات جدی برای امنیت و سلامت زائران، این ستاد تصمیم گرفت مرزهای منتهی به معابر خروجی زائران ایرانی به عراق، تا اطلاع ثانوی مسدود شود». «نبود آمادگی لازم در عراق، کُندی نقل و انتقال زائران، ناکافی بودن امکانات آن سوی مرز، کثرت جمعیت و گرمای هوا»، دلایلی است که ستاد اربعین عنوان کرده. و گفته «امنیت و سلامت عموم زائران، برای ما خط قرمز است».