ویدئو / آخرین روزهای تابستان در «چالکندی» رودخانه دز

ویدئو / آخرین روزهای تابستان در «چالکندی» رودخانه دز

تصویربردار و تدوینگر: امین نظریمنبع

دره «چالکَندی» رودخانه دز، دره‌ای دیدنی در استان خوزستان است که بین شمال دزفول و شرق اندیمشک قرار دارد. این منطقه، از مناطق دیدنی استان خوزستان به شمار می‌رود و مردم اندیمشک، به آن «چم سبز» می‌گویند. چالکندی از مناطق کمتر دست‌خوردۀ رود دز است و آرامش رودخانه، حاشیه طبیعی آن و زیستگاه‌هایی که هنوز تخریب نشده‌اند، نیزارها، بیشه‌زارها و علفزارهای منطقه، هنوز به گردشگران حس آرامش می‌دهد. چالکندی به دلیل داشتن عمق زیاد و دیواره‌های بلند از دو طرف، در فصل تابستان، هوایی خنک و فضایی آرامش‌بخش و دلنشین دارد و مردم برای فرار از گرمای شهر به این منطقه خنک سفر می‌کنند.